Home

6bb0102377a694f8cdb7
CHÙA PHƯƠNG LANG TRAO QUÀ CHO CÁC EM CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM TẠI CAM LỘ

Chiều nay, 15 tháng 01 năm 2019 ( nhằm ngày 10/12/Mậu Tuất), Đại đức Thích Nguyên Tấn, Trụ trì Chùa […]

49948129_1960789040695846_2920479999234408448_n
49948129_1960789040695846_2920479999234408448_n
49948129_1960789040695846_2920479999234408448_n