Home

IMG_9721
LỄ BỔ NHIỆM SƯ CÔ THÍCH NỮ THIỆN VIÊN TRỤ TRÌ NPĐ XUÂN VIÊN – XÃ HẢI DƯƠNG

Sáng  ngày 6/3/ Kỷ Hợi ( 10/4/2019) Thừa ủy nhiệm của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, được sự đồng thuận […]

52880621_1113222168839192_8353340327020462080_n