Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Với tinh thần đó Ban Trị Sự GHPGVN huyện Hải Lăng tổ chức An Cư Kiết Hạ Pl.2563 mỗi tháng chư Ni tập trung 2 ngày tại chùa Trường Sanh xã Hải Trường vào các ngày 17-18 âm lịch hàng tháng.

 7h30 chư Ni vân tập kiểm diện, 8h chư hành giả thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc trì tụng kinh chú, học pháp, hành pháp, nghiêm trì ôn tụng giới luật.

Trên tinh thần hộ trì Tam bảo, học tập Phật pháp để tiến tu và vun trồng công đức, phước báo làm nền tảng cho an lạc hạnh phúc đời này và đời sau, các đạo tràng Bát Quan Trai Quảng Đức và Thiện Mỹ cùng các Niệm Phật Đường vùng 1, vùng 2, cùng thiện nam, tín nữ Phật tử đã phát tâm hiến cúng tình tài, tịnh vật tạo điều kiện cho chư Ni an cư kiết hạ tập trung.

Sau lễ cúng dường quá đường, tứ chúng cùng nhau kinh hành niệm Phật và kết thúc thời khoá trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Sau đây là một số hình ảnh của thời khoá An Cư.

 

 

 

TN Trung Thanh