Ban Trị Sự GHPGVN huyện Hải Lăng Điếu Viếng lễ Tang cố đạo hữu VÕ ĐÌNH ĐỊCH , Trưởng Ban Hộ Tự Niệm Phật Đường Thi Ông .
Hôm qua vào lúc 15,30 giờ ngày 29/8/2020 nhằm ngày 11/7/Canh Tý , Ban Trị Sự GHPGVN huyện Hải Lăng đã quang lâm điếu viếng lễ tang cố đạo hữu pháp dang Tâm Cống – tự Thiện Hướng , thế danh Võ Đình Địch, sinh năm Tân Tỵ (1940), Trưởng Ban Hộ Tự Niệm Phật Đường Thi Ông , xã Hải Hưng , đã thuận thế vô thường lúc 10 giờ ngày 10/7/Canh Tý , hường thượng thọ 81 tuỗi.
IMG_20200830_115918 IMG_20200830_115921 IMG_20200830_115935 IMG_20200830_115939 IMG_20200830_115948 IMG_20200830_115957 IMG_20200830_120003 IMG_20200830_120006 IMG_20200830_120013

Phái đòan Ban Trị Sự GHPGVN Huyện do Đại Đức Thích Vĩnh An , Uỷ Viên Thường Trực Ban Trị Sự- Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN Huyện làm trưởng phái đoàn ; cùng chư Tôn Đức Đức Tăng, Ni, quý Cư sĩ Ban Thường Trực Ban Trị Sự, Ban Hộ Tự các NPĐ Thượng Xá, Long Hưng, Quy Thiện, Trâm Lý, Văn Vận, Trà Trì, Duân Kinh, Trà Lộc, Lam Thuỷ, Cổ Luỹ và Đạo Tràng BQT Thanh Tuệ.
Trong lễ điếu viếng Đại Đức Thích Vĩnh An thay mặt chư Tôn Đức Tăng Ni hiện tiện và quý cư sĩ trong phái đoàn đã niêm hương bạch phật cầu nguyện và phát biểu chia buồn cùng gia đình và toàn thể tang quyến .
…” Cố đạo hữu qua đời là một nỗi đau buồn vô hạn đối với gia đình , tang quyến, Họ Làng, mà còn là một nỗi mất mát lớn lao cho Niệm Phật Đường và GĐPT Thi Ông  cũng như Giáo Hội Phật Giáo Huyện nhà . Xin được chia buồn sâu sắc cùng tang quyến và thành tâm cầu nguyện chơn linh cố Phật Tử pháp danh Tâm Cống, pháp tự Thiện Hướng sớm được vãng sanh về miền cực lạc !