Chiều  nay, 28/5/Canh Tý ( 18/7/2020), Ban Trị sự GHPGVN Huyện Hải Lăng đã tổ chức Lễ Điếu Tang Cố Phật tử Tâm Huyên Võ Văn Liên Trưởng Ban Hộ tự Niệm Phật Đường –  Gia Trưởng GĐPT Mỹ Chánh- Hải Chánh

IMG_4267

Quang lâm lễ điếu viếng có Đại Đức Thích Huyền Trí, UVTT – Trưởng BHD Phật Tử GHPGVN Huyện;  Đại Đức Thích Quảng Tín, Trụ Trì chùa Mỹ Chánh. Sư Cô Thích Nữ Chơn Nghiêm, Trú Trì Chùa Văn Phong; Cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Cư sĩ Ban Trị sự; BĐH GĐPT Huyện;  Ban Phụ tá Vùng 1, Đạo tràng Thiền Quang và các đơn vị GĐPT Vùng 1.

IMG_4268

IMG_4269

IMG_4271

IMG_4272

IMG_4275

IMG_4278

Trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt này, Chư Tôn Đức Tăng Ni , Cư Sĩ Ban Trị sự GHPGVN Huyện đã niêm hương bạch phật, dâng hương trước hương linh cố Phật tử. Đại đức Thích Huyền Trí  phát biểu chia buồn sâu sắc với cùng toàn thể tang quyến về sự mất mát đau buồn này nguyện cầu đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ hương linh Cố Phật tử sớm siêu sanh miền tịnh độ.

IMG_4279

IMG_4280

IMG_4281

IMG_4282

IMG_4283

IMG_4284

IMG_4286

IMG_4287

IMG_4290

IMG_4291

IMG_4294

IMG_4297

IMG_4298

IMG_4299

IMG_4301

Nguyên Luân