Đại đức Thích Huyền Trí, UVTT – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Huyện làm trưởng đoàn cùng Chư Ni và cư sĩ thành viên BTS.

8d6495404c7ba925f06a

71a3d6ddede508bb51f4

Đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tăng quà chúc mừng các chùa và NPĐ nhân dịp đại lễ Phật đản Vesak phật lịch 2563.

91ae14562d6ec830917f

390e87eebed65b8802c7

728d0ba7319fd4c18d8e

07832ff414ccf192a8dd

76220ca4379cd2c28b8d

681924dc1ce4f9baa0f5

997874f44dcca892f1dd

bdc815b9cd8228dc7193

cbbf4a53716b9435cd7a

cbc9df680653e30dba42

e222af9195a970f729b8

f4f3e1293b12de4c8703

f5a0caa5f19d14c34d8c

f56a7d7e4646a318fa57

BTT