Đoàn thăm viếng do đại đức Thích Thiện Đại, UVTT – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN Huyện làm trưởng đoàn Chư Ni và cư sĩ thành viên BTS.

3cb3269a62a187ffdeb0

3ed27c70394bdc15855a

8b3376e533ded6808fcf

4f96729e33a5d6fb8fb4

Sau lời thăm hỏi động viên của đoàn thăm viếng, chư tăng ni trụ trì và đại diện cá NPĐ đã bày tỏ niềm cảm xúc của mình trước sự quan tâm của BTS nhân mùa đại lễ Phật đản Vesak năm nay. Và cầu nguyện cho mọi phật sự của Giáo hội huyện nhà được thành công tốt đẹp.

6c0cb43cf50710594916

6e8a5eb81f83fadda392

a89477b1368ad3d48a9b7c41ee6daf564a081347

ea61e258a363463d1f72

ef4013b1528ab7d4ee9b

 

035af328b413514d0802 62dd44bd0386e6d8bf97

0492f4c4b3ff56a10fee

d971622f2514c04a990569f446da02e1e7bfbef0

6c479f55d96e3c30657f

322c0a1e4c25a97bf034

501a4e550b6eee30b77f

526dc752836966373f78

0576c0f186ca63943adb

647b3a4c7e779b29c266

765ceb51af6a4a34137b

6402af26e91d0c43550c

380296e6d3dd36836fcc

1540648621bdc4e39dac

aafe7377354cd012895d

ad1aa519e322067c5f33

b848b9ddffe61ab843f7

bc69126b5650b30eea41

de7709b64c8da9d3f09c

fa9180efc5d4208a79c5

BTT