Thực hiện nghị quyết hội nghị  năm 2020, BĐH GĐPT Huyện thành lập đoàn thăm viếng các đơn vị cơ sở trong toàn huyện.

Vào tối ngày 27/6/2020 ( 7/5/Canh Tý) BĐH GĐPT đã thành lập 2 đoàn đến thăm viếng đơn vị GĐPT Thuận Đầu và GĐPT Trung An thuộc  GĐPT vùng 5.

Đoàn 1 do HTr cấp Tấn Tâm Hải Nguyện Khê, Trưởng BĐH GĐPT Huyện làm trưởng đoàn; Đoàn 2 do Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Lý Nguễn  Đăng Tý, Phó Trưởng BĐH GĐPT Huyện cùng các Huynh trưởng Phụ tá Ngành và phụ tá vùng 5.

Tại buổi làm việc đoàn đã thăm hỏi động viên sách tấn Huynh trưởng đoàn sinh khắc phục mọi khó khăn tinh tấn tu học sinh hoạt, giao lưu sinh hoạt với phụ tá ngành.

Đoàn đã làm việc với ban Huynh trưởng đơn vị nghe báo cáo những hoạt động, thuận lợi và khó khăn. Sau đó đã tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đưa ra các giải pháp để khắc phục nhằm đưa đơn vị sinh hoạt tu học ổn định và phát triển hơn.

Một số hình ảnh tại GĐPT Trung An

        

Nguyên Luân