Thực hiện chương tình thăm viếng các đơn vị GĐPT trong huyện, vào tối ngày 05/6/Canh tý ( 25/7/2020), BĐH GĐPT Huyện đã thăm viếng đơn vị GĐPT Tịnh Đức và Trung Đơn

BĐH GĐPT huyện phối hợp BĐH GĐPT Vùng 2 chia làm hai đoàn thăm viếng.  Đoàn 1 thăm viếng đơn vị GĐPTrung Đơn có HTr cấp tấn Tâm Hải Nguyễn Khê, Trưởng BĐH GĐPT Huyện; HTr cấp Tấn Tâm Đăng Nguyễn Vũ, Trưởng BĐH GĐPT Vùng 2 cùng quý Huynh Trưởng BĐH GĐPT Huyện và Vùng.

4f8a4cf4b0d04c8e15c1

8f341f92e0b61ce845a7

28ae80b97c9d80c3d98c

32869c5b607f9c21c56e

f3c7c7933bb7c7e99ea6

Đoàn 2 có HTr cấp tấn Tâm Thành võ Văn Sinh, Phó Trưởng BĐH GĐPT Huyện; HTr cấp Tín Trần Quyền, Thư ký BĐH GĐPT Vùng 2 cùng quý  Huynh Trưởng BĐH GĐPT Huyện và Vùng

IMG_4489

IMG_4491

IMG_4494

IMG_4497

IMG_4498

IMG_4499

IMG_4500

Tại các đơn vị, đoàn thăm viếng đa có đôi lời thăm hỏi động viên tất cả HTr và đoàn sinh tinh tấn sinh hoạt tu học góp phần xây dựng tổ chức GĐPT ngày càng hưng thịnh, Sau đó các phụ tá ngành tham gia sinh hoạt cùng đoàn sinh. Đoàn thăm viếng đã làm việc với  Ban Huynh Trưởng, Ban Hột tư NPĐ, Chư tôn đức trú trì nhằm tháo gỡ nhứng vướng mắc và khó khăn cho đơn vị.

IMG_4501

IMG_4502

IMG_4504

IMG_4505

IMG_4508

Nguyên Luân