Phụng hành thông tư của BTS GHPGVN Tỉnh, chiều nay ngày 10/7/2020 ( 20/6/Canh Tý), tại Văn phòng  BTS ( Chùa Diên Thọ, Thị Trấn Diên Sanh),  BTS GHPGVN Huyện đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy chế hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc cơ sở

Quang lâm chứng minh và chủ trì buổi hội nghị có TT. Thích Đạo Không – Phó trưởng ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; ĐĐ. Thích Từ Châu – UVTT BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Đông Hà; Chư Tôn đức và cư sĩ Thường trực BTS GHPGVN Huyện;  Quý  Đạo hữu thành viên Ban Hộ tự, Ban Quản chúng các Đạo tràng,  Ban Điều hành GĐPT Huyện, đại diện Ban Huynh trưởng các GĐPT  đã về tham dự hội nghị.

IMG_4237

IMG_4239

IMG_4240

IMG_4242

Phát biểu khai mạc Đại đức Thích Từ Nguyện, Trưởng BTS GHPGVN Huyện đã tri ân Chư Tôn Đức BTS GHPGVN Tỉnh đã quang lâm hội nghị và phổ biến nội dung của bản dự thảo quy chế. Qua đây Đại đức nhắc nhở các đạo hữu phật tử tham gia hội nghị tập trung nghiên cứu để đóng góp ý kiến hoặc có gì vướng mắc cần tháo gỡ trong các Phật sự….

IMG_4244

ĐĐ Thích Từ Nguyện tặng hoa

IMG_4246

Thượng tọa Thích Đạo Không phổ biến dự thảo quy chế Dự thảo Quy chế hoạt động do BTS GHPGVN tỉnh ấn hành với 4 chương và 16 điều gồm có:
Phần mở đầu.
Chương I: Danh xưng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn. Từ điều 1 dến điều 6.
Chương II: Quản lý tài sản, tài chính, thủ quỹ và kiểm soát. Từ điều 7 đến điều 9.
Chương III: Hệ thống, trách nhiệm liên hệ và hội họp. Từ điều 10 đến điều 12.
Chương IV: Khen thưởng và kỷ luật. Từ điều 13 đến điều 16.

IMG_4250

IMG_4251

Sau khi nghe Thượng Tọa Thích Đạo Không phổ biến dự thảo Quy chế hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc cơ sở. Các đạo hữu tham gia hội nghị đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến cũng như những thắc mắc chưa rõ trong bản dự thảo quy chế.và được Thượng tọa chủ trì giải đáp cụ thể.

IMG_4252

IMG_4255

IMG_4256

IMG_4258

IMG_4259

IMG_4262

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

Nguyên Luân