Vào lúc 14 giờ ngày 27/12/2020 (14/11/Canh Tý), tại hội trường chùa Diên Thọ Thị Trấn Diên Sanh, BTS GHPGVN huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai chương trình hoạt động năm 2021.

Chứng minh và chủ tọa hội nghị có Đại đức Thích Từ Nguyện, Trưởng BTS GHPGVN huyện; TT Thích Trí Năng, Phó Trưởng Ban, kiêm Trưởng ban Tăng Sự GHPGVN huyện; Đại đức Thích Từ Hằng, Phó Trưởng ban, kiêm Trưởng ban Pháp Chế GHPGVN Huyện; Cư sĩ Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Huyện. Cùng đông đủ chư Tôn Đức Tăng Ni thành viên BTS, chư tôn đức Tăng Ni trú trì, trú xứ các chùa trong huyện, đông đủ quý đạo hửu đại diện các BHT các NPĐ trong toàn huyện, các ban ngành trực thuộc.

IMG_20201227_184443

IMG_20201227_184445 IMG_20201227_184447


IMG_20201227_184448

Theo báo cáo trong năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và ảnh hưởng thiên  tai lũ lụt kéo dài nên các hoạt động Phật sự có phần ảnh hưởng. Tuy vậy hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTQVN Huyện, Chư Tăng Ni và toàn thề Phật tử đã chung tay ủng hộ tinh tài tịnh vật cho công tác phòng chống dịch Covid 19 của Huyện nhà…

IMG_20201227_184450 IMG_20201227_184453 IMG_20201227_184502

Hội nghị đã thảo luận chương trình hoạt dộng năm 2021: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 7; Tổ chức Đại Lễ Phật đản PL.2565 tại quảng trường Thị trấn Diên Sanh ngành GĐPT tổ chức cắm trại văn nghệ cúng dường đại lễ….

IMG_20201227_184508 IMG_20201227_184514

Hội nghị đã kết thúc trong tinh thần đoàn kết và hướng đến kỳ đại hội thành công tốt đep.

Nguyên Luân