Trưởng lão HT.Thích Trí Hải, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, đã viên tịch vào lúc 11 giờ trưa, ngày 28/7/2019 (nhằm ngày 26/6/ Kỷ Hợi).

                                             Trưởng lão HT.Thích Trí Hải (1941-2019)

Hòa thượng Thích Trí Hải, tân viên tịch thế danh Võ Hữu, sinh năm 1941 (Tân Tỵ).

 • Thành viên HĐCM GHPGVN nhiệm kỳ VII – VIII  ( 2012 – 2017, 2017 -2022);
 • Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ (2012-2017) và (2017-2022);
 • Nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị;
 • Trụ trì tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (Quảng Trị) và chùa Hải Đức (Thừa Thiên Huế).

Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 11h00, ngày 28/7/2019 (nhằm ngày 26/6/ Kỷ Hợi), tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, trụ thế 79 năm, 55 Hạ lạp.

Chương trình tang lễ diễn ra trong 6 ngày như sau:

 • Ngày 29/7/2019 (27/6/ Kỷ Hợi)
 • 07h00: Lễ nhập Kim Quan
 • 08h30: Lễ Bạch Phật khai kinh
 • 09h00: Lễ thỉnh Giác Linh an vị và thọ tang
 • 10h00: Lễ viếng của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị
 • 11h00: Thọ trai
 • 13h00: Lễ viếng và luân phiên tụng niệm
 • 17h00: Tiểu thực
 • 19h00: Lễ viếng và luân phiên tụng niệm

 

 • Ngày 30/7 đến 01/7 (28/6 đến 01/7/ Kỷ Hợi)
 • 06h00: Cúng trà
 • 07h00: Lễ viếng và luân phiên tụng niệm
 • 10h00: Lễ cúng Ngọ – cúng tiến Giác linh
 • 11h00: Thọ trai
 • 13h00: Lễ viếng và luân phiên tụng niệm
 • 17h00: Tiểu thực
 • 19h00: Lễ viếng và luân phiên tụng niệm
 • Ngày 02/08/2019 (02/07/ Kỷ Hợi)
 • 06h00: Cúng trà
 • 07h00: Lễ viếng và luân phiên tụng niệm
 • 10h00: Lễ cúng Ngọ – cung tiến Giác linh
 • 11h00: Thọ trai
 • 13h00: Thỉnh Giác linh tham Phật Yết Tổ tại Tổ đình Hải Đức – Huế
 • 17h00: Tiểu thực
 • 19h00: Lễ viếng và luân phiên tụng niệm
 • Ngày 03/08/2019 (03/07/ Kỷ Hợi)
 • 06h00: Cúng trà
 • 07h00: Lễ viếng
 • 10h00: Lễ cúng Ngọ, Lễ Sơ dạ cung tiến Giác linh
 • 13h00: Lễ viếng và luân phiên tụng niệm
 • 14h00: Thỉnh Giác linh tham Phật Yết Tổ tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang – Quảng Trị
 • 16h00: Sái tinh bảo tháp
 • 19h00: Lễ tưởng niệm của môn đồ pháp phái
 • Ngày 04/08/2019 (04/07/ Kỷ Hợi)
 • 06h00: Lễ phát hành
 • 07h00: Lễ truy điệu HDCM, HDTS GHPGVN (có chương trinh riêng)
 • 08h00: Lễ phát trần – cung nghinh kim quan thăng thượng giá
 • 08h30: Cung thỉnh kim quan nhâp Bảo tháp
 • 10h00: Thỉnh Giác linh an vị
 • Hoàn mãn

.

Ban TTTT PG Quảng Trị