Phật học

20180116223048_75081

Gặp được Phật pháp là khó

19/08/2019 , 12:22:48am , (GMT+7)

Người học Phật thường nghe câu “Sinh ra đời gặp được Phật pháp là khó”. Kỳ thực thì với phương […]

20180123083343_83712

Nghi cúng lễ Phật Thành Đạo

19/08/2019 , 12:22:48am , (GMT+7)

Để đón mừng Đại lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, ngày mồng 8/12/Âl trang nhà xin giới […]