Sáng ngày 11/6/2020 ( 20/4/ nhuận). Thực hiện kế hoạch của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh về việc tổ chức An cư Kiết hạ Phật Lịch 2564 – Ban Trị Sự GHPGVN huyện Hải Lăng trang nghiêm tổ chức lễ khai khóa An Cư Kiết Hạ năm 2020 tại Trụ sở. ( Chùa Diên Thọ – Thị Trấn Diên Sanh)
acd1fb8a2982d4dc8d93

Theo truyền thống Phật giáo, hàng năm đến mùa Hạ chư tăng tập trung về một trú xứ, để thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng vân du hóa độ và làm công tác phật sự

f11d8054525caf02f64d
7ee5939f4197bcc9e586

Đúng 8h sáng, Toàn Thể hành giả Tăng trong huyện, đã vân tập về chùa Diên Thọ, tụng kinh Di giáo, ôn lại những lời Phật dạy, Sách tấn nhau cùng tu tập, tinh tấn đạo nghiệp để sau này hoằng dương chánh pháp.

144cb73165399867c128

Sau đó, Chư tăng tiến hành nghi thức quá đường, kinh hành niệm Phật.

3d543836ea3e17604e2f
d7604e669c6e6130387f

Buổi lễ trang nghiêm dưới sự phát tâm hộ trì cúng dường của Đạo tràng vùng I huyện hải lăng.

61394c509e5863063a49

Tác giả bài viết: Ban TTTT – Huyện