Đến hôm nay 11/4/Kỷ Hợi ( 15/5/2019) các công tác chuẩn bị cho Đại Lễ cơ bản hoàn thành.

IMG_0064

Mọi công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật Đản Vesak như treo cờ theo dọc các trục đường chính, trang trí băng rôn khẩu hiệu, thiết trí lễ đài đến nay cơ bản hoàn thành.

IMG_0066

IMG_0067

IMG_0069

IMG_0070

IMG_0073

IMG_0074

IMG_0075

IMG_0076

IMG_0080

IMG_0081

IMG_0083

IMG_0086

IMG_0089

IMG_0090

IMG_0091

IMG_0094

IMG_0095

IMG_0099

IMG_0103

IMG_0106

IMG_0107

IMG_0111

IMG_0112

IMG_0115

IMG_0122

IMG_0124

IMG_0126

IMG_0128

IMG_0129

Tâm Nguyên