Vào lúc 13h00, ngày 02/8/209 (02/7 Kỷ Hợi), Ban Tổ chức lễ tang đã long trọng trang nghiêm cung thỉnh Giác linh Trưởng lão HT. Thích Trí Hải tham Phật Yết tổ tại Tổ đình Hải Đức, phường Trường An, thành phố Huế.
Buổi tham Phật yết tổ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Quang Nhuận sám chủ; HT. Thích Lưu Hòa, đệ nhất chấp lệnh;  HT. Thích Chơn Hương, đệ nhị chấp lệnh, chư Tôn đức trong Ban kinh sư cùng toàn thể môn đồ pháp quyến, thế quyến và Thiện nam tín nữ Phật tử.
1
Hòa thượng sám chủ
Đoàn xe cung nghinh Giác linh cố trưởng lão Hòa thượng xuất phát tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang, tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử theo hướng QL 1A vào thành phố Huế và đến Tổ đình Hải Đức. Nơi đây, cố Trưởng lão Hòa thượng đã gắn bó với mái Tổ đình Hải Đức một thời gian dài tu học và hoằng pháp. Ngài ra đi đã để lại trong lòng Phật tử nơi đây một niềm kính tiếc vô vàn.
1
Hòa thượng đệ nhất chấp lệnh
1
Hòa thượng đệ nhị chấp lệnh
1
Một nén tâm hương tiễn biệt Thầy
Thầy về Tịnh độ cõi phương Tây
Chùa xưa lưu dấu bao kỷ niệm
Tôn Sư vắng bóng kể từ đây

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tác giả bài viết: Ban TTTT PG Quảng Trị