HT. Thích Hải Tạng - Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Phó trưởng Ban Tổ chức Tang lễ đọc Điếu niệm
HT. Thích Hải Tạng – Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Phó trưởng Ban Tổ chức Tang lễ đọc Điếu niệm
ĐIẾU VĂN
Của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị
Tại Tang Lễ Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng TRÍ hạ HẢI
–  Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN
–  Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị 
–  Trụ trì Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang – Quảng trị và Tổ đình Hải Đức – Huế
   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật.
Ngưỡng bạch Chư tôn Hòa thượng chứng minh.
Ngưỡng bạch Chư tôn Thiền đức trong Ban tổ chức Tang lễ, Chư tôn Thiền đức trong Tông môn pháp phái, môn đồ Pháp quyến, cùng toàn thể Tăng tín đồ Phật tử gần xa.
Trước khi cung tiễn Kim quan Cố Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp, chúng con xin phép thay mặt Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Trị, kính cẩn dâng lên Hòa thượng của chúng con đôi dòng tưởng niệm.   
Ngưỡng bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng.
Nhớ lại cách đây đúng 12 năm, từ ngôi vị Phương trượng chốn Tổ đình Hải Đức – Huế, do nhu cầu Phật sự, thể theo nguyện vọng của Tăng tín đồ Phật tử tỉnh nhà; Ngài đã trở về quê hương Quảng trị, đảm nhận chức vụ Trụ trì Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang và cùng đồng tâm hiệp lực với chư Tôn đức lãnh đạo Giáo Hội, điều hành mọi Phật sự trong tỉnh. Và, cũng kể từ đây, chính Ngài là người đã nắm giữ giềng mối Ba La Đề Mộc Xoa để cho ngọn đèn chánh pháp rực sáng trên một vùng đất vốn có truyền thống “thế thế xuất hùng Tăng”. Và, cũng chính trong 12 năm ấy, tâm từ bi và hạnh nguyện cao cả của Ngài đã để lại một dấu ấn rất sâu đậm trong lòng Tăng – Ni Phật tử chúng con. Với giới đức trong ngần, với đạo phong trác tuyệt, Ngài đã nhanh chóng trở thành một chỗ dựa tinh thần rất vững chắc cho đàn hậu học, để thất chúng tựa nương. Trong đạo, ngoài đời ai ai cũng kính ngưỡng một bậc tu hành uy nghi đĩnh đạc, ngôn hành mẫu mực, giản dị khiêm cung…mà chúng con rất đổi tự hào. Thế mà giờ đây, than ôi :
Cội tùng ngã bóng non Đoài
Lưu sau tịch lặng lệ dài nhớ thương !

Tin Hòa thượng viên tịch đã làm cho bao người bàng hoàng thương tiếc, hàng hàng lớp lớp Tăng Ni Phật tử khắp nơi đã vội vã đổ dồn về chốn Tổ để bái thọ tâm tang.

   Ngưỡng bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng.
Sự ra đi của Ngài, có thể nói rằng, lịch sử Phật giáo Quảng Trị,  từ đây đã lặp lại một sự mất mát đau thương không gì bù đắp nỗi.
Than ôi! Sóng vỗ ngọn tùng
Hỡi ôi! Mây giăng đỉnh hạc.
Sông Thạch Hãn chiều nghiêng làn nắng nhạt
Đỉnh Mai Sơn sớm khuất mảnh trăng trong

Chốn Tổ Tịnh Quang,  chuông sớm mỗi tiếng ngân buồn
Nơi Giác linh đài, sáp trắng từng giọt châu rơi thảm
Thiền phòng im tiếng
Tịnh thất thoảng hương
Tiếng bảng phóng tham vừa điểm nhắc vô thường
Hồi chuông chỉ tịnh mới buông dường tĩnh mặc.
Chuỗi hạt lần tay, chừ thôi dừng bặc
Trang kinh qua mắt nay bỗng im hơi
Câu Nam Mô rụng xuống không lời
Tiếng niệm Di  Đà vọng lên trong uất nghẹn.

    Ngưỡng bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng,
Ngài đã đi thật rồi sao!
Ôi thế là :
Đất Triệu Phong chừ vắng bậc chân nhân
Quê Quảng Trị còn đâu ngôi long tượng
Bởi,
Ngài là đấng Cao Tăng trong rừng thiền Phật Việt
Ngài là bậc Thầy mô phạm cho thất chúng chiêm y
Ngài là vị Luật sư của nhị bộ Tăng Ni
Ôi  tất cả… chừ chỉ còn là một khoảng không… buồn man mác !

Nhớ Giác linh xưa!
Làng Phương Lang xã Hải Ba thác chất
Huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị ứng thân
Năm Tân Tỵ, dòng họ Võ xuất trần
Thời Pháp thuộc quê hương nghèo sinh trưởng.
Tam Bảo nhiều đời kính ngưỡng
Nho phong mấy độ un bồi
Năm Tân Sửu, tuổi đồng chơn chánh tín xuất gia
Tổ Phước Huệ, bậc thạc đức cao tăng giáo dưỡng.
Đất Thừa Thiên nuôi chí cầu hướng thượng
Chùa Hải Đức lập hạnh nguyện tu hành
Năm Qúy Mão, nương Hòa thượng Chánh Thống thọ Sa-di giới
thập thành
Năm Ất Tỵ, cầu Đại Trưởng lão Giác Nhiên truyền trao Cụ túc .
Từ đó,
Nước từ ái, sông Hương chưa bao giờ vơi cạn
Tùng chí nguyện, núi Ngự vẫn mãi mãi tươi xanh
Xây chùa, cất viện, giữ đức vô tranh
Tiếp chúng, độ tăng, dưỡng tâm hòa hợp
Phật tử quy y hàng hàng lớp lớp
Đồ chúng theo học trước trước sau sau
Tham gia Phật sự chẳng phân biệt nghèo giàu
Đảm nhiệm Giáo hội không khen chê dễ khó

Đạo tràng tùy duyên ứng phó
Pháp hội vận khởi bi tâm
Giữa lợi danh luôn thủ đạo thanh bần
Trong khốn khó vẫn giữ tâm điềm đạm.
Năm 2007,
Nhận lời thỉnh cầu của Chư sơn và Phật tử đồng hương Quảng Trị
Ngài về Trụ trì Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang
Đảm nhiệm BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị Thường trực Phó Trưởng Ban
Từng làm Tôn chứng sư các Đại Giới đàn Giác Nhiên, Tịnh Khiết.
Tâm phụng sự ngày càng thêm nhiệt huyết
Thân tứ đại mỗi lúc mỗi hao mòn
Công đức hoằng dương chất mãi thành non
Hạ lạp tu hành xếp cao như núi.
Năm 2015
Đại Giới đàn Chí Khả
Vị tác Hòa thượng Đường đầu.
Trải từ tâm vì pháp tử thỉnh cầu
Vững Giới đức để hậu sinh bước tới.
Nụ cười an nhiên thơ thới
Ánh mắt từ ái khoan dung
Giữa làng quê phủ bóng cả cội tùng
Khắp chùa viện tỏ khuôn vàng thước ngọc.
Khi trang nghiêm thì lặng im như chánh pháp
Lúc dạy bảo thì giọng tợ chuông ngân
Luôn nâng niu từng lớp trẻ tài năng
Mãi chăm sóc từng búp măng hy vọng
Đường chân như thoáng rộng
Bước đạo nhiệp vững vàng
Trên Trung ương, Hội đồng Chứng minh xứng bậc trưởng tràng
Tại Quảng Trị, Giám luật Tăng già rạng danh giới đức

Ngưỡng bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng,
Những mong rằng,
Giác thọ hằng xuân, Đẩu tinh sáng mãi
Nào ngờ đâu,
Đông nhật tiềm huy, Nam trân thệ thủy.
Sắc tứ kinh song đèn chong leo lắt
Tịnh quang phương trượng di ảnh lung linh
Ôi thôi, Tòng lâm thạch trụ một sớm sương mờ
Hởi ôi, Lan nhã kinh đài mấy chiều mây phủ !
Cả Giáo hội rưng niềm đau mất mát
Khắp tông môn nhòa ngấn lệ chia ly
Đảnh lễ Ngài, ân đức một đời tâm khảm nguyện khắc ghi
Tưởng nhớ Thầy, Đạo nghĩa ngàn năm bia vàng xin tôn tạc.

Than ôi!
Nghê tòa y nhiên tại
Sư thanh hốt dĩ trầm
Tuy tri sanh tử mộng
Ly biệt diệc thương tâm.

Ngưỡng bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng,
Ôi, làm sao chúng con không cảm thấy xót xa, khi kể từ đây, mỗi kỳ chúng Tăng bố tát, về nơi chốn Tổ chỉ nhìn thấy liêu phòng tịch mịch với ngọn đèn chong leo lắt, mờ tỏ bóng người xưa.
Ôi, làm sao chúng con khỏi cảm thấy tủi buồn, khi kể từ đây mỗi lúc Hạ về, tập chúng an cư, những lời dạy đầy từ ái của bậc Đạo sư thì vẫn còn văng vẳng bên tai mà hình bóng của một bậc Thầy chí kính thì chỉ biết tìm về trong ký ức !
Hỡi ôi,

 Sông núi còn đây vắng bóng ai
Để thương, để nhớ mãi cho đời
Hồn thiêng theo gió về cõi Tịnh
Bỏ giữa trần gian tiếng khóc cười !
   Trong nỗi niềm ngậm ngùi tiếc thương vô hạn ấy, giờ đây toàn thể Ban Trị Sự chúng con xin kính cẩn cúi đầu bái biệt, tiễn đưa nhục thân Ngài vào nơi Bảo tháp vô tung. Cầu nguyện Giác linh Ngài sớm về chốn Kim thành bất thối. Cúi nguyện Hòa thượng không bỏ nguyền xưa, trở lại Ta Bà tùy duyên hóa độ. Đồng thời, kính mong Ngài từ bi gia hộ cho Giáo Hội cùng toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo tỉnh nhà vững nguyện Bồ đề quyến thuộc; hội đủ duyên lành để thành tựu nhiều Phật sự còn lắm dở dang !
   Thành kính đảnh lễ bái biệt Hòa thượng.
   Nam Mô Lâm Tế chánh tông tứ thập nhất thế  Việt Nam Phật Giáo Giáo Hội, Chứng minh Hội đồng Thành viên; Quảng trị Giáo Hội tỉnh Trị Sự Ban, Chứng minh Giáo phẩm; Sắc tứ Tịnh Quang tự, Xuân kinh Hải Đức tự Trụ trì húy thượng KHÔNG hạ CẨN tự TRÍ HẢI Trưởng Lão Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám .