Sáng nay ngày 23/6/2019 (21/5/Kỷ Hợi), tại giảng đường chùa Diên Thọ, BĐH GĐPT Huyện đã tổ chức kỳ thi đoàn sinh giỏi cấp huyện cho các bậc của Ngành Đồng và Ngành Thiếu.

Thân lâm tham dự và chủ tọa kỳ thi có HTr cấp Tấn Tâm Hải Nguyễn Khê, Trưởng BĐH GĐPT Huyện, cùng quý Huynh trưởng thành viên BĐH cùng 50 đoàn sinh của các bậc Ngành Đồng và Ngành Thiếu trong toàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo Huynh trưởng Trưởng BĐH GĐPT Huyện đã có lời  tán dương tinh thần sieng năng tu học của các em  và qua đây anh cũng nhắc nhở các em cần nghiêm túc trong làm bài và cố gắng hoàn thành bài thật tốt để tham gia kỳ thi đoàn sinh giỏi tỉnh sắp đến. 

Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc và đã chọn ra16 gương mặt xuất sắc để dự thi đoàn sinh giỏi tỉnh sắp đến.

Chiều cùng ngày BĐH GĐPT  các Vùng trong Huyện  đã tổ chức kỳ thi cho các bậc của Ngành Thanh

Tại GĐPT Vùng 2 Tham dự kỳ thi có 55 đoàn sinh của các bậc ngành Thanh của 7/8 đơn vị trong Vùng.

Nguyên Luân – Nguyên Minh