Vào 2 ngày 23-24/3/2019 ( 18-19/2/Kỷ Hợi, GĐPT Hải Lăng tổ chức khóa Tu Bát Quan trai cho Huynh trưởng và Đoàn sinh ngành Thanh tại chùa Diên Thọ xã Hải Thọ.

Khóa tu quy tụ gần 100 Huyh trưởng và Đoàn sinh ngành Thanh tham gia.

Sau khi sám hối đúng 19h30 ngày 18/2 /Kỷ Hợi, ĐĐ. Thích Huyền Trí, Trưởng BHD Phật Tử GHPGVN Huyện đã đăng đàn truyền Bát Quan Trai giới cho các giới tử.

2f7b3f5270a292fccbb3

Vào lúc 8h ngày 19/2/Kỷ Hợi Ban Quản chúng đạo trang đã cung thỉnh Đại đức Thích Liễu Bổn, Phó trưởng BHD Phật tử GHPGVN Tỉnh thuyết pháp với đề tài “ Phật pháp với hôn nhân và gia đình”, qua đây Đại đức mong rằng quý Huynh trưởng luôn dựa trên nền tảng giáo lý của đức Phật để xây dựng gia đình Hạnh phúc…sau đó là các thời khóa tụng kinh, quá đường, kinh hành niệm Phật.

35b040ea061ae444bd0b

baa5d25894a876f62fb9

e54e59041ff4fdaaa4e5

f8ec6ee62116c3489a07

Khóa tu khép lại trong tinh thần hỷ lạc của mỗi giới tử tham dự.

Nguyên Luân