Thực hiện chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm, vào lúc 19h ngày 11/7/2020 ( 21/5/Canh Tý) tại chùa Tân An xã Hải An BĐH GĐPT Vùng 5 tổ chức sinh hoạt giao lưu cho đoàn sinh ngành Đồng cho 5 đơn vị trong Vùng


Tham gia sinh hoạt có hơn 100 đoàn sinh và Huynh trưởng của 5 đơn vị GĐPT trong Vùng: Thâm Khê, Trung An, Mỹ Thủy, Tân An, Thuận Đầu.
Trước khi vào buổi sinh hoạt HTr cấp Tín Lê Đức Nam, Trưởng BĐH Vùng 5 đã có đôi lời thăm hỏi các em đoàn sinh sau kỳ nghĩ dài do đại dịch Covid 19, đồng thời nhắc nhở động viên các em chuyên cần tinh tấn sinh hoạt tu học để chuẩn bị cho kỳ thi vượt bậc sắp đến, và chuẩn bị tham gia Hội Hiếu toàn huyện sắp tới.
Tiếp đến các Huynh Trưởng phụ tá ngành và Huynh trưởng của các đơn vị đã tô chức sinh hoạt ôn lại các bài hát trò chơi. Tạo tinh thần vui tươi phấn khởi thắt chặt tình Lam.

                        
Nguyên Luân