Sáng 24/5/2019( 20/4/Kỷ Hợi). Toàn thể chư Tăng huyện Hải lăng, tập trung về chùa Diên Thọ( xã Hải thọ, Hải lăng) an cư tập trung buổi đầu tiên
img 6055 min
img 6057 min

Theo phiên họp tăng ngày 16/4/Kỷ hợi,về việc chư Tăng các huyện tập trung An Cư. Chư Tăng huyện Hải lăng cũng đã có phiên họp An cư, lấy ý kiến Đại Tăng quyết định mỗi tháng sẽ tập trung về chùa Diên Thọ an cư mỗi tháng 2 ngày (10,20 âm lịch mỗi tháng) vào lúc 9h sẽ tụng kinh Di Giáo, 10h qua đường tập trung, sau đó cùng nhau sinh hoạt.

img 6054 min
img 6062 min

Cung cử Đại Đức Thích Từ Nguyện làm Thiền Chủ, Đại Đức Thích Thắng Tri làm Thư ký, Đại Đức thích Tuệ Cang làm Thủ quỹ. Đại Đức Thích Vĩnh An làm Duy na Duyệt chúng.
Cuộc họp cũng thông qua báo cáo thu chi của ban Tăng sự huyện, thống nhất mỗi Tăng Ni đóng 1.000.000vnđ( Một triệu đồng) để làm quỹ Tăng.

img 6076 min

Sau đó, khi pháp lệnh chung bảng an cư vang lên toàn thể chư Tăng thực hiện nghi thức quá  đường và  kính hành trong sự trang nghiêm, thanh tịnh và niềm hỷ lạc của toàn thể đại chúng.
Hình ảnh PV ghi nhận:

img 6093 min
img 6070 min
img 6068 min
img 6078 min
img 6082 min
img 6092 min

                                                                                                                                                     Nhất Long