Vào lúc 14 giờ ngày 14/6/2018 ( chiều ngày 01/04/ năm Mậu Tuất), tại giảng đường trường hạ Long Hưng, PBNG tỉnh Quảng Trị làm lễ khai giảng lớp Phật Học Giáo Khoa Thư cho chúng điệu đệ tử chư Ni trong toàn tỉnh.

Ni Sư Thích Nữ Thông Mẫn phát biểu khai mạc

Tham dự lễ khai giảng là sự hiện diện của Ni Sư. TN. Thông Mẫn, Trưởng PBNG, cũng là Trưởng Ban Tổ chức lớp học; Ni Sư TN. Chơn Tịnh, Chánh Thư ký, chư vị Giáo Thọ Sư, chư vị Bổn sư và 38 học viên tham gia khóa học.

20180614_140040 20180614_145149 chư vị giáo thọ sư SC. TN. Viên Lễ giáo thọ môn Tỳ Ni SC.TN. Thoại Anh giáo thọ môn Phật Học Giáo Khoa Thư SC.TN. Từ Tịnh giáo thọ môn Cảnh sách SC.TN. Tuệ Định giáo thọ môn Hán văn SC.TN. Viên Tâm giáo thọ môn Anh văn

Sau khi niệm Phật cầu gia bị, Ni Sư TN. Chơn Tịnh tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu phương danh của chư thiền đức Ni tham dự lễ khai giảng. Tiếp theo là lời phát biểu khai mạc của Ni Sư Trưởng Ban Tổ Chức lớp học. Ni Sư đã nêu lên nguyện vọng đào tạo cho các em có được nền tảng vững chắc về Phật học, để làm tư lương phát triển học lực trong tương lai. Tầm quan trọng của bước đầu học Phật là phải hiểu ý nghĩa và học thuộc lòng từng bài một trong bộ Phật Học Giáo Khoa Thư, trong đây bao hàm nội dung hiện hữu của Phật, Pháp và Tăng. Bên cạnh đó, các em cần phải học các môn như  Tỳ – ni, Cảnh sách, Phát Bồ đề tâm văn, Hán văn và đặc biệt là Anh văn. Tất cả các môn học này rất quan trọng cho việc xây dựng nhân tâm của một tu sĩ có đầy đủ đức trí để hoằng pháp trong thời đại hòa nhập và phát triển.

Đây cũng là nguyện vọng của HT. Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, nhiều lần đến thăm chư Ni, Hòa thượng đều nêu lên những quan điểm này. Thượng tọa Trưởng Ban GDTN tỉnh tán thán và ủy nhiệm cho Ni giới tổ chức lễ khai giảng và tiến hành giảng dạy lớp học.

Tiếp theo, Ni Sư Chơn Tịnh giới thiệu với lớp học về  chư Giáo Thọ Sư đảm nhiệm các môn học. NS.TN. Chơn Tịnh sẽ phụ trách lên lớp về môn PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN; SC.TN. Viên Lễ phụ trách môn TỲ NI; SC.TN. Thoại Anh phụ trách môn PHẬT HỌC GIÁO KHOA THƯ;  SC.TN. Từ Tịnh phụ trách môn CẢNH SÁCH; SC.TN. Viên Tâm phụ trách môn ANH VĂN và SC.TN. Tuệ Định phụ trách dạy môn HÁN VĂN. Lịch học mỗi tuần 3 buổi vào chiều thứ 2, thứ 4 và thứ 6; mỗi buổi học hai môn. Sau đó Ni Sư cung thỉnh chư vị Giáo Thọ Sư giải trình phương pháp dạy của mình để các học viên nắm bắt và chuẩn bị.

Thuyết trình xong, chư vị Giáo Thọ cho thí sinh làm bài kiểm tra ngắn để biết được kiến thức hiện có của các em, nhằm soạn ra một giáo án cho phù hợp. Nhìn chung các em như những mần măng non cần phải đào tạo giáo dục cho thật kỹ.

Lễ khai giảng lớp “Phật Học Giáo Khoa Thư” tại Văn phòng Ni giới tỉnh Quảng Trị đã kết thúc hoàn mãn lúc 15 giờ 30 cùng ngày trong niềm vui phấn khởi của chư thiền đức Ni. Đánh dấu cột móc đầu tiên trong sự nghiệp giáo dục của Ni giới Quảng Trị.

Minh Hương