Sáng ngày 20/2/2019 (nhằm ngày 16 tháng 4 năm Kỷ Hợi) Phân Ban Ni giới tỉnh Quảng Trị đã vân tập tại Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang_ Thị Trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để tác pháp An Cư.
Trước nghi lễ tác Pháp An cư, Chư ni đã có cuộc họp triển khai những công tác cần thiết và chương trình tu học trong ba tháng An cư Kiết hạ của Phân ban.

21390cc8951b7045290a

Ni sư Thích nữ Thông Mẫn_Trưởng Phân ban Ni giới Quảng trị đã nhắc nhở toàn thể Ni chúng luôn phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ trong thời gian cộng tu tại Ni trường Long Hưng.
Tiếp theo là nghi thức đảnh lễ Đại Tăng Tác pháp An cư. Chư ni Quảng Trị nương vào Chùa Long Hưng( xã Hải Phú, huyện Hải Lăng) làm trụ xứ an cư và cầu Trưỡng lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Hải làm Luật sư.

0936070204d1e18fb8c0
.2b35210a22d9c7879ec8

5832440f47dca282fbcd

8f3a6789625a8704de4b

1e171a951f46fa18a357

c892120f17dcf282abcd

1a4696c9931a76442f0b

Sau khi đảnh lễ Đại Tăng cầu pháp An cư xong, toàn thể Ni chúng vân tập về trú xứ Chùa Long Hưng, đảnh lễ Hòa Thượng Thích Hải Tạng_ Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đại lao cho Hòa Thượng Luật sư kiết Giới trường, khai chung bảng và thọ  an cư.
Buổi quá đường tập trung đầu tiên trong mùa hạ năm Kỷ Hợi của Chư Ni Phật giáo tỉnh Quảng trị được Đạo tràng Cấp Cô Độc hỷ cúng vật thực và tịnh tài thể hiện tinh thần Hộ trì Tam Bảo của người Phật tử tại gia

4ced2014b9c75c9905d6

7cffb36db6be53e00aaf

 

63ff2f692abacfe496ab

920d68e4f13714694d26

6187d1844857ad09f446

 

490888ee113df463ad2c

 

a4dcb03229e1ccbf95f0 c45ed0854956ac08f547

 

eb27bed12702c25c9b13

SC. TN Thông Chánh – Trung Thanh