Trưa ngày 01/12/Đinh Dậu ( 17/01/2018) Tại Bệnh Viện Đa Khoa Hải Lăng, Sư cô Thích Nữ Chơn Tịnh trụ trì Chùa Diên Bình cùng đạo hữu Phật tử NPĐ đã phát 165 phần cơm miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Được biết hàng tháng vào ngày 15 và 01 Sư Cô đã phát những phần cơm miễn phí cho các bện nhân, nhằm chia sẽ những khó khăn đến các bệnh nhận trong lúc ốm đau đang điều trị tại Bệnh viện. Những phần cơm là sự hổ trợ của Sư Cô và quý đạo hữu Phật tử phát tâm. Mỗi Phần cơm tuy ít ỏi nhưng chứa đầy sự quan tâm chia sẽ của Sư Cô và quý vị ân nhân gần xa.

Tại buổi phát cơm Sư Cô đã có đôi lời thăm hỏi động viên và chia sẽ sâu sắc đến các bệnh nhận và nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho các bệnh nhân sớm qua cơn bênh tật và trở về cùng gia đình.

Buổi phát cơm đã đã kết thúc trong tình thương yêu nồng ấm chia sẽ lẫn nhau trong mùa đông giá rét.

Nguyên Luân