Trong khuôn khổ chương trình Tang lễ Cố Trưởng Lão Hòa thượng Thích Trí Hải. Thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị .đã thu thần thị tịch vào lúc 11 giờ ngày 28/7/2019 (nhằm ngày 26 tháng 6 năm Kỷ Hợi), tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang. Chương trình Tang lễ đã được Ban Tổ chức thực hiện đầy đủ đúng theo Nghi lễ Phật giáo.
1
Nghi lễ tham yết Phật Tổ tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang và lễ thuyết giới Bố Tát do Hòa thượng Thích Quang Nhuận và Chư tôn đức Hội Đồng kinh sư cũng như chư Tăng thực hiện vào chiều ngày 03/8/2019 diễn ra trang nghiêm và trọng thể tại Chánh điện và hậu Tổ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang Quảng Trị.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cũng trong chiều hôm nay lễ Sái tịnh Bảo tháp đã được diễn ra tại khuôn viên ngôi Bảo tháp của Cố Trưởng Lão soi bóng bên hồ Ái Tử.
1

1

1

1

1

1

Ban TTTT PG Quảng Trị