Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid -19

IMG_20200730_222408IMG_20200730_222410