hh

VỌNG VU LAN

Chiều nắng nhạt đoạn đường màu tang trắng

Cảnh biệt ly sinh tử lẽ vô thường

Ai khóc mẹ mà lòng tôi quặn thắt

Mất mẹ rồi là mất cả trời thương

Bổng giật mình khi nào tôi đến lượt

Trắng khăn tang là trắng cả tâm hồn

Vu Lan về vọng lời kinh khấn nguyện

Cầu mẹ cha mạnh khỏe mãi thường còn

Dẫu vẫn biết vô thường nào có đợi

Dấu chân chim in đậm đôi má gầy

Bàn tay mẹ chai hằn theo năm tháng

Tôi không khóc mà khóe mắt cay cay

Đã bao lâu con vô tình quên nói

Lời thương yêu trìu mến mẹ vô vàn

Đã bao lâu con chưa ngồi bên mẹ

Nhìn thật lâu đôi mắt mẹ dâng tràn

Chiều gió nhẹ Vu Lan về muôn lối

Hạnh phúc nào bằng hồng thắm cài tim

Lòng thổn thức và mắt con ngấn lệ

Bến yêu thương con cứ mãi đi tìm

Trước Phật đài con thành tâm khấn nguyện

Nguyện mẹ hiền sống mãi chẳng xa con

—— Hoàng Diệp——

Vu Lan, Mậu Tuất niên,2018