Được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Quảng Trị Bổ Nhiệm Sư Cô Thích Nữ Nguyên Đông Trụ Trì NPĐ Diên Khánh, nhân dịp này, Sư Cô Trụ trì và NPĐ Diên Khánh đã kết hợp phát nguyện thiết lập Đàn Tràng Cầu Siêu Truy Tiến Tiền Hậu Công Đức – Giải Oan Bạt Độ – Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn – Nguyện Cầu Âm Siêu Dương Thái – Đặt đá trùng tu chánh điện vào 02 ngày 25 – 26/2/ Kỷ Hợi ( 30-31/3/2019) tại NPĐ Diên Khánh, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng.

IMG_9265

Lễ hưng tác nghinh phan sơn thủy

IMG_9280

IMG_9289

IMG_9292

IMG_9300

Hòa Thượng Thích Thiện Tấn, ủy viên Thường Trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị ; Hòa Thượng Thích Giác Quang – Phó Thư ký Hội Đồng chứng minh GHPGVN – Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tp Huế ; Hòa Thượng Thích Giác Đạo UVHĐTS- Phó Trưởng ban TT Ban Pháp Chế TWGHPGVN- Phó Trưởng BTS – Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh TT Huế –Sám Chủ Đàn Tràng, đã quang lâm Chứng minh Đàn Tràng. Cùng Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Kinh Sư.

IMG_9305

IMG_9307

IMG_9309

Lễ bạch Phật khai kinh

IMG_9310

IMG_9314

IMG_9316

IMG_9330

Cũng trong dịp này Sư cô Trú trì và Ban Hộ Tự NPĐ đã kết hợp đặt đá trùng tu Chánh điện chùa Khánh Phước do Phật tử Nguyễn Thành Phương người con quê hương làng Diên Khánh đã phát tâm cúng dường.

IMG_9338

IMG_9345

IMG_9349

IMG_9352

IMG_9359

IMG_9365

IMG_9370

IMG_9375

Vàolúc 13h quý Sư Cô đồng môn pháp lữ tụng Đàn Thủy Sám, nguyện đem công đức trì niệm hồi hướng quá cố hương linh được siêu sanh tịnh độ.

IMG_9380

IMG_9381

IMG_9386

IMG_9388

IMG_9391

Thượng Tọa Thích Đạọ Không, Pháp sư đàn tràng đã đăng đàn thuyết pháp độ linh.

IMG_9394

IMG_9399

IMG_9414

Vào lúc 17h giờ cùng ngày Hòa Thượng Thích Giáo Đạo, Sám Chủ Đàn Tràng và Chư Tôn Đức Tăng Hội Đồng Kinh Sư đã đăng đàn giải oan bạt độ Chư vị Hương Linh.

IMG_9427

IMG_9436

Nguyên Luân – Nguyễn Thanh Đức